Møte i Eldrerådet 22.01.2019 10:00

Januar 22 2019
Rådhuset, formannskapssalen
10:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 3.04MB. Generert 18.01.2019 08:44 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 20.11.2018
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/19 ÅRSMELDING 2018 - ELDRERÅDET
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
3/19 BUDSJETT 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
4/19 REFERATSAKER - ELDRERÅDET 22.01.2019
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
5/19 EVENTUELT - ELDRERÅDET 22.01.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll