Møte i Formannskapet 28.01.2019 16:00

Januar 28 2019
Formannskapssalen
16:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 173.26MB. Generert 30.01.2019 12:28 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET 17.12.2018
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/19 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 17.12.2018
Saksdokumenter med vedlegg (2)
3/19 BUDSJETT 2019 - RÅDMANN/STAB
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
4/19 BORTFALL AV BOMPENGEFRITAK FOR NULLUTSLIPPSKJØRETØY - T-FORBINDELSEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
5/19 BORTFALL AV BOMPENGEFRITAK FOR NULLUTSLIPPSKJØRETØY - HAUGALANDSPAKKEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
6/19 KOMMUNAL GARANTI - PÅBYGG AV KLUBBHUS I SKUDENESHAVN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
7/19 RIVING AV SOLHEIMSBARAKKA I SKUDENESHAVN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
8/19 EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041)
Saksdokumenter med vedlegg (29)
Protokoll
9/19 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
10/19 HØRING - KUTTFORSLAG BÅT I ROGALAND 2019
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
11/19 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I VEGLOVA, PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, VEGTRAFIKKLOVEN, YRKESTRANSPORTLOVEN, SKATTEFORVALTNINGSLOVEN
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
12/19 REFERATLISTEN - FORMANNSKAPET 28.01.2019
Saksdokumenter med vedlegg (33)
Protokoll
13/19 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 28.01.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll