Møte i Formannskapet 09.12.2019 16:00

Desember 9 2019
Formannskapssalen
16:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 19.18MB. Generert 04.12.2019 13:36 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
131/19 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET 02.12.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
132/19 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 25.11.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
133/19 BUDSJETTREGULERING AVSKRIVNINGER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
134/19 OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FRA 2019 TIL 2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
135/19 BUDSJETTREGULERING PENSJON
Saksdokumenter med vedlegg (1)
136/19 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN OG TILSKUDD
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Behandling (3)
137/19 KJØP AV AKSJER I HAUGALAND KRAFT FRA BOKN KOMMUNE - ANDRE AKSJONÆRER HAR BENYTTET SIN FORKJØPSRETT
Saksdokumenter med vedlegg (1)
138/19 DISPONERING AV UTBETALING FRA HAVBRUKSFONDET 2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
139/19 NY SELSKAPSAVTALE
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Behandling (1)
140/19 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Behandling (4)
141/19 KUNSTPLAN 2020-24
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Behandling (3)
142/19 STRATEGI FOR MATPRODUKSJON
Saksdokumenter med vedlegg (2)
143/19 SØKNAD OM DELTAKELSE I UNITED 4 SMART SUSTAINABLE CITIES (U4SSC) OG SAMARBEID MED AUGMENT CITY
Saksdokumenter med vedlegg (4)
144/19 KJØP AV KOMMUNAL EIENDOM I KOPERVIK - 58/89, 58/68, 58/94 OG 58/478
Saksdokumenter med vedlegg (6)
145/19 TILSYN MED AVLØPSANLEGG, ETTER KAP 12 OG 13 I FORURENSNINGSFORSKRIFTEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
146/19 REFERATLISTEN - FORMANNSKAPET 09.12.2019
Saksdokumenter med vedlegg (12)
147/19 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 09.12.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)