Møte i Formannskapet 02.12.2019 16:00

Desember 2 2019
Formannskapssalen
16:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 16.38MB. Generert 05.12.2019 10:06 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
122/19 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET 11.11.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
123/19 BUDSJETTOPPFØLGING - PR. OKTOBER 2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
124/19 HANDLINGSPROGRAM MED BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2020-2023
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
125/19 FORLENGELSE AV TREKKRETTIGHET (KASSAKREDITT) KR 100 MILLIONER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
126/19 REGIONALT UTVIKLINGSFOND PÅ HAUGALANDET
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
127/19 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
128/19 REFERATLISTEN - FORMANNSKAPET 02.12.2019
Saksdokumenter med vedlegg (23)
Protokoll
129/19 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 02.12.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
130/19 OPPNEVNING NYE MEDLEMMER I STYRINGSGRUPPEN TIL REGIONALPLAN FOR KLIMATILPASNING.
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll