Møte i Formannskapet 11.11.2019 16:00

November 11 2019
Formannskapssalen
16:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 280.98MB. Generert 12.11.2019 15:23 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
113/19 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET DEN 28.10.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
114/19 MØTEPLAN 2020 - FORMANNSKAPET OG KOMMUNESTYRET
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
115/19 KVALITETS- OG UTVIKLINGSMELDING FOR KARMØYSKOLEN 2018/2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
116/19 RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM 2020 -2023 - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET
Saksdokumenter med vedlegg (26)
Protokoll
Behandling (1)
117/19 OMSORGSHOTELL - EVALUERING
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (3)
118/19 UTTALELSE VEDR. SPØRSMÅL OM EVENTUELL OVERFØRING AV FASTLANDS-KARMØYS TIL HAUGESUND KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (27)
Protokoll
119/19 HØRINGSSVAR - HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I FORSKRIFT OM EN VERDIG ELDREOMSORG - SAMBOERGARANTI
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
120/19 REFERATLISTEN - FORMANNSKAPET 11.11.2019
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
121/19 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 11.11.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll