Møte i Formannskapet 28.10.2019 16:00

Oktober 28 2019
Formannskapssalen
16:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 177.28MB. Generert 30.10.2019 14:55 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
106/19 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET DEN 26.08.2019
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
107/19 ETABLERING AV MILJØPRIS
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
108/19 BUDSJETTOPPFØLGING DRIFT 2. TERTIAL 2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
109/19 BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 2. TERTIAL 2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
110/19 NY BARNEHAGEPLAN - UTREDNING OM STATUS, UTFORDRINGER OG STRUKTURMULIGHETER INKL. ANBEFALINGER FOR BARNEHAGESTRUKTUR
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
111/19 REFERATLISTEN - FORMANNSKAPET 28.10.2019
Saksdokumenter med vedlegg (89)
Protokoll
112/19 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 28.10.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll