Møte i Formannskapet 26.08.2019 16:00

August 26 2019
Formannskapssalen
16:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 459.64MB. Generert 04.09.2019 15:07 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
97/19 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET DEN 24.06.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
98/19 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 01.07.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
99/19 BUDSJETTOPPFØLGING PER JULI 2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
100/19 KJØP AV TOMT
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
101/19 KOMPETANSEOVERFØRING
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
102/19 BÅNDLEGGING AV TRASÉ FOR NY E134
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
103/19 REFERATLISTEN - FORMANNSKAPET 26.08.2019
Saksdokumenter med vedlegg (97)
Protokoll
104/19 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 26.08.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
105/19 ANSKAFFELSER MED KLIMAAMBISJONER - PROSJEKT FOR 2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll