Møte i Formannskapet 24.06.2019 16:00

Juni 24 2019
Formannskapssalen
16:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 256.54MB. Generert 24.06.2019 15:44 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
79/19 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET 03.06.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
80/19 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 13.05.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
81/19 KJØP AV AKSJER I HAUGALAND KRAFT
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
82/19 AKSJEOVERDRAGELSE - KJØP AV AKSJER I ASKI AS
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
83/19 VIDEREFØRING AV PARTNERSKAPET SKAPE 2020 - 2023
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
84/19 OPPGRADERING AV KOMMUNESTYRESALEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
85/19 POLITIVEDTEKT
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (1)
86/19 TRAFIKK SOM VALGFAG I SKOLEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
87/19 BARNETRYGD FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
88/19 EKSPROPRIASJON SPANNE SENIORLANDSBY
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
89/19 EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041)
Saksdokumenter med vedlegg (34)
Protokoll
Behandling (1)
90/19 ETABLERING AV BASESTASJON PÅ FEØY
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
91/19 JORDVERNSTRATEGI FOR KARMØY
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (1)
92/19 AVFALLSSTRATEGI 2019-2025
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
93/19 PLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (5)
94/19 REGIONAL REISELIVSSTRATEGI
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
95/19 REFERATLISTEN - FORMANNSKAPET 24.06.2019
Saksdokumenter med vedlegg (22)
Protokoll
96/19 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 24.06.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll