Møte i Formannskapet 03.06.2019 16:00

Juni 3 2019
Formannskapssalen
16:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 214.56MB. Generert 04.06.2019 15:18 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
68/19 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET 20.05.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
69/19 GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I KARMØY 2019-2023
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
70/19 ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING 2018
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
71/19 BUDSJETTOPPFØLGING DRIFT 1. TERTIAL 2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
72/19 BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 1. TERTIAL 2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
73/19 FRITAK FOR EIENDOMSSKATT FOR BYGNINGER SOM HAR HISTORISK VERDI
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
74/19 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - GNR. 86/237, 238 OG 239 OG GNR. 58/173
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
75/19 TILBUD OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV KOPERVIK HAVN
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
76/19 KJØP AV HOVEDGATA 52, KOPERVIK
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
77/19 REFERATLISTEN - FORMANNSKAPET 03.06.2019
Saksdokumenter med vedlegg (28)
Protokoll
78/19 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 03.06.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll