Møte i Formannskapet 01.04.2019 16:00

April 1 2019
Formannskapssalen
16:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 70.37MB. Generert 05.04.2019 10:30 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
34/19 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET 11.03.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
35/19 ØKTE KOSTNADER MED VALGGJENNOMFØRING
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
36/19 KARMSUNDET BÅT, MAT OG VIN AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ARRANGEMENT MED FOREDRAG OM MAT OG VIN
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (2)
37/19 ARBEID MED OPPFØLGING AV STORTINGSMELDING 15 (2017-2018) - LEVE HELE LIVET
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (3)
38/19 HELSESTASJON FOR UNGDOM - TILBUD TIL GUTTER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
39/19 POLITIVEDTEKT
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
40/19 UTLEIE AV LYNGSENTERET
Saksdokumenter med vedlegg (9)
41/19 HANDLINGSPROGRAM- KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (4)
42/19 REFERATLISTEN - FORMANNSKAPET 01.04.2019
Saksdokumenter med vedlegg (34)
Protokoll
43/19 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 01.04.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll