Møte i Formannskapet 11.03.2019 16:00

Mars 11 2019
Formannskapssalen
16:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 132.89MB. Generert 08.07.2019 20:39 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
22/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.02.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
23/19 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 11.02.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
24/19 BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 3. TERTIAL 2018
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
25/19 EKSTRAMIDLER - TURVEGER ALLMANNAMYR OG VEA
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
26/19 RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALE GARANTIER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
27/19 KOMMUNAL GARANTI OG KOMMUNAL INVESTERINGSTØTTE- NYTT KLUBBHUS, AKTIVITETSSAL, GARDEROBER OG LAGERBYGG
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
28/19 FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (3)
29/19 KARMSUNDET BÅT, MAT OG VIN AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ARRANGEMENT MED FOREDRAG OM MAT OG VIN
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
30/19 FRAMTIDIGE SAMFERDSELSPAKKER PÅ HAUGALANDET
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
31/19 JORDVERNSTRATEGI FOR KARMØY
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
32/19 REFERATLISTEN - FORMANNSKAPET 11.03.2019
Saksdokumenter med vedlegg (32)
Protokoll
33/19 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 11.03.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll