Møte i Formannskapet 18.02.2019 16:00

Februar 18 2019
Formannskapssalen
16:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 92.74MB. Generert 13.02.2019 22:53 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
14/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET 28.01.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
15/19 FINANSIERING AV PRØVEPROSJEKT MED PROSTIDIAKONSTILLING I KARMØY
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
16/19 SELSKAPSAVTALE HAUGALAND VEKST IKS
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
17/19 LEIEAVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG STANGELANDSVÅGEN SMÅBÅTFORENING - VEDR. UTVIDELSE AV LEIEPERIODEN TIL 25 ÅR
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
18/19 LINDØY FRILUFTSOMRÅDE
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
19/19 TRANSPORTPAKKER PÅ HAUGALANDET
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
20/19 REFERATLISTEN - FORMANNSKAPET 18.02.2019
Saksdokumenter med vedlegg (24)
Protokoll
21/19 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 18.02.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll