Møte i Kommunestyret 16.12.2019 18:00

Desember 16 2019
Kommunestyresalen.
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 93.90MB. Generert 03.03.2020 10:16 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
133/19 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - KOMMUNESTYRET 25.11.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
134/19 BUDSJETTREGULERING AVSKRIVNINGER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
135/19 BUDSJETTREGULERING PENSJON
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
136/19 HANDLINGSPROGRAM MED BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2020-2023
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Behandling (1)
137/19 FORLENGELSE AV TREKKRETTIGHET (KASSAKREDITT) KR 100 MILLIONER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
138/19 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN OG TILSKUDD
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (4)
139/19 KJØP AV AKSJER I HAUGALAND KRAFT FRA BOKN KOMMUNE - ANDRE AKSJONÆRER HAR BENYTTET SIN FORKJØPSRETT
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
140/19 DISPONERING AV UTBETALING FRA HAVBRUKSFONDET 2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
141/19 REGIONALT UTVIKLINGSFOND PÅ HAUGALANDET
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
142/19 NY SELSKAPSAVTALE
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (2)
143/19 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (5)
144/19 KUNSTPLAN 2020-24
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (5)
145/19 STRATEGI FOR MATPRODUKSJON
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
146/19 SØKNAD OM DELTAKELSE I UNITED 4 SMART SUSTAINABLE CITIES (U4SSC) OG SAMARBEID MED AUGMENT CITY
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (1)
147/19 SALG AV KOMMUNAL EIENDOM I KOPERVIK - 58/89, 58/68, 58/94 OG 58/478
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
Behandling (1)
148/19 TILSYN MED AVLØPSANLEGG, ETTER KAP 12 OG 13 I FORURENSNINGSFORSKRIFTEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
149/19 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Behandling (1)
150/19 PLAN 5105 - DETALJREGULERING FOR KROSSNESHAGEN - 119/589 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (25)
Protokoll
Behandling (2)
151/19 PLAN 2083 - DETALJREGULERING FOR ESEBJØRTOPPEN, ÅKRA - 15/565 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (28)
Protokoll
Behandling (2)
152/19 REFERATLISTEN - KOMMUNESTYRET 16.12.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
153/19 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 16.12.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll