Møte i Kommunestyret 25.11.2019 18:00

November 25 2019
Kommunestyresalen
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 489.51MB. Generert 21.11.2019 12:20 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
111/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I KOMMUNESTYRET 21.10.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
112/19 MØTEREGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP, FASTE UTVALG OG TALETIDSREGLER FOR KOMMUNESTYRET
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
113/19 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE - REVIDERING
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (1)
114/19 BUDSJETTOPPFØLGING DRIFT 2. TERTIAL 2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
115/19 BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 2. TERTIAL 2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
116/19 ETABLERING AV MILJØPRIS
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
117/19 FORSLAG OM UTARBEIDING AV HANDLINGSPLAN FOR PLAST OG MARIN FORSØPLING
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
118/19 RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM 2020 -2023 - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET
Saksdokumenter med vedlegg (26)
Protokoll
Behandling (2)
119/19 NY BARNEHAGEPLAN - UTREDNING OM STATUS, UTFORDRINGER OG STRUKTURMULIGHETER INKL. ANBEFALINGER FOR BARNEHAGESTRUKTUR
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
120/19 KVALITETS- OG UTVIKLINGSMELDING FOR KARMØYSKOLEN 2018/2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
121/19 OMSORGSHOTELL - EVALUERING
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (4)
122/19 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - PERSONVERN
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
123/19 INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO - FOLKEAVSTEMNING HAUGALANDSPAKKEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
124/19 UTTALELSE VEDR. SPØRSMÅL OM EVENTUELL OVERFØRING AV FASTLANDS-KARMØYS TIL HAUGESUND KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (27)
Protokoll
Behandling (1)
125/19 KJØP AV TOMT
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (1)
126/19 KLAGE OVER VEDTAK - EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041)
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (3)
127/19 EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041)
Saksdokumenter med vedlegg (37)
Protokoll
Behandling (4)
128/19 EKSPROPRIASJON SPANNE SENIORLANDSBY
Saksdokumenter med vedlegg (16)
Protokoll
Behandling (2)
129/19 PLAN 4068 - DETALJREGULERING FOR BØVÅGVEGEN 14 - 146/53
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
Behandling (2)
130/19 MØTEPLAN 2020 - FORMANNSKAPET OG KOMMUNESTYRET
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
131/19 REFERATLISTEN - KOMMUNESTYRET 25.11.2019
Saksdokumenter med vedlegg (24)
Protokoll
132/19 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 25.11.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll