Møte i Kommunestyret 21.10.2019 18:00

Oktober 21 2019
Konstituerende møte. Senteret- tidl Kop ungdoms/alderssenter
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 26.84MB. Generert 29.10.2019 10:16 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
96/19 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET 2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
97/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I KOMMUNESTYRET 01.07.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
98/19 FRITAK FRA POLITISKE VERV 2019-2023 - BENTE THORSEN - SUPPLERINGSVALG
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
99/19 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN 2019-2023
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
100/19 VALG AV ORDFØRER FOR PERIODEN 2019-2023
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
101/19 VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN 2019-2023
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
102/19 VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2019-2023
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
103/19 UNGDOMSRÅD 2019-2020 - REGLEMENT
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
104/19 VALG AV FASTE UTVALG FOR PERIODEN 2019-203
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
105/19 VALG AV UTSENDINGER OG REPRESENTANTER FOR PERIODEN 2019-2023
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
106/19 VALG AV EIERREPRESENTANTER I INTERKOMMUNALE SELSKAPER FOR PERIODEN 2019-2023
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
107/19 VALG AV BARNAS REPRESENTANT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
108/19 BARNETRYGD FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE - KORRIGERT FINANSIERING
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
109/19 KOMPETANSEOVERFØRING
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
110/19 VALG AV DELEGATER - HAUGALAND KRAFT AS
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll