Møte i Kommunestyret 01.07.2019 18:00

Juli 1 2019
Kommunestyresalen
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 1.10GB. Generert 11.07.2019 14:54 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
60/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET 13.05.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
61/19 ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING 2018
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
62/19 BUDSJETTOPPFØLGING DRIFT 1. TERTIAL 2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
63/19 BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 1. TERTIAL 2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
64/19 AKSJEOVERDRAGELSE - KJØP AV AKSJER I ASKI AS
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
65/19 KJØP AV AKSJER I HAUGALAND KRAFT
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
66/19 KJØP AV HOVEDGATA 52, KOPERVIK
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
Behandling (1)
67/19 TILBUD OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV KOPERVIK HAVN
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
Behandling (1)
68/19 SØKNAD OM FINANSIELL GARANTI - STIFTELSEN UNI RESEARCH POLYTEC AS
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (1)
69/19 OPPGRADERING AV KOMMUNESTYRESALEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
70/19 FRITAK FOR EIENDOMSSKATT FOR BYGNINGER SOM HAR HISTORISK VERDI
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (1)
71/19 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - GNR. 86/237, 238 OG 239 OG GNR. 58/173
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
72/19 ETABLERING AV BASESTASJON PÅ FEØY
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
73/19 BARNETRYGD FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
74/19 GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I KARMØY 2019-2023
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
75/19 REVISJONSAVTALEN - BRUK AV OPSJON ELLER NY ANBUDSRUNDE I ÅR
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
76/19 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «KVALITET I BARNEHAGE»
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
77/19 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "IVARETAKELSE AV OPPGAVER I FORBINDELSE MED SAMHANDLINGSREFORMEN"
Saksdokumenter med vedlegg (5)
78/19 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL - KARMSUND HAVN IKS
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
79/19 ÅRSMELDING 2018 - 2019 - UNGDOMSRÅDET
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
80/19 VIDEREFØRING AV PARTNERSKAPET SKAPE 2020 - 2023
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
Behandling (1)
81/19 POLITIVEDTEKT
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (2)
82/19 TRAFIKK SOM VALGFAG I SKOLEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
83/19 REGIONAL REISELIVSSTRATEGI
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
84/19 JORDVERNSTRATEGI FOR KARMØY
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (2)
85/19 AVFALLSSTRATEGI 2019-2025
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
86/19 PLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (6)
87/19 EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041)
Saksdokumenter med vedlegg (35)
Behandling (2)
88/19 EKSPROPRIASJON SPANNE SENIORLANDSBY
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Behandling (1)
89/19 PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV. 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN
Saksdokumenter med vedlegg (17)
Protokoll
Behandling (1)
90/19 PLAN 3010-3 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG BYGNES-SØYLEBOTN - ENDRING - STENGING AV PRIVAT FELLESVEG - 102/14 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (1)
91/19 PLAN 4052 - REGULERINGSPLAN FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (22)
Protokoll
Behandling (12)
92/19 PLAN 4075 - DETALJREGULERING FOR HAVNEOMRÅDE FLATSKJÆR, HUSØY - 86/23
Saksdokumenter med vedlegg (36)
Behandling (5)
93/19 REFERATSAKER - KOMMUNESTYRET 01.07.2019
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
94/19 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 01.07.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
95/19 PLAN FOR MILJØRETTET HELSEVERN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (3)