Møte i Kommunestyret 13.05.2019 18:00

Mai 13 2019
Kommunestyresalen
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 549.12MB. Generert 23.03.2020 10:39 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
33/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET 25.03.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
34/19 BUDSJETTOPPFØLGING: HÅNDTERING AV ØKTE UTGIFTER OG INNTEKTER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
35/19 EKSTRABEVILGNING TIL AVALDSNES KIRKE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
36/19 UTBYGGING OG OMBYGGING AV AVALDSNES BARNEHAGE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
37/19 GJELDENDE VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (2)
38/19 OPPTAK AV BARN I BARNEHAGE UTENOM GJELDENDE TELLEDATOER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
39/19 HELSESTASJON FOR UNGDOM - TILBUD TIL GUTTER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
40/19 ARBEID MED OPPFØLGING AV STORTINGSMELDING 15 (2017-2018) - LEVE HELE LIVET
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (4)
41/19 ÅRSMELDING 2018 FOR NOROSUN SKJENKE- OG SALSKONTROLL - VERTSKOMMUNESAMARBEID
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
42/19 RETNINGSLINJER FOR KUNST I DET OFFENTLIGE ROM
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
43/19 HANDLINGSPROGRAM- KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (5)
44/19 BRANNSIKRINGSPLAN GAMLE SKUDENESHAVN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
45/19 UTLEIE AV LYNGSENTERET
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (1)
46/19 UTVIDELSE AV NÆRMILJØANLEGG PÅ NESET I VISNES
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (1)
47/19 ETABLERING AV BOBILPARKERING
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
48/19 ENDRING AV FORSKRIFT FOR SLAMTØMMING I KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (29)
Protokoll
Behandling (3)
49/19 TILBAKEMELDING OM OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - KOSTNADSEFFEKTIVITET INNENFOR PLEIE OG OMSORG
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
50/19 LOVLIGHETSKLAGE VEDRØRENDE KOMMUNESTYRESAK 30/19 -VEDRØRENDE MILJØMESSIG KONSEKVENSUTREDNING OG AVKLARING OM NY REGULERINGSPLAN
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
51/19 PLAN 5095 - DETALJREGULERING FOR LINDØY - FRILUFTSHUSET VEST - 107/1
Saksdokumenter med vedlegg (20)
Protokoll
Behandling (2)
52/19 PLAN 2111 - DETALJREGULERING FOR PORSHOLMEN - 1/14 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (17)
Protokoll
Behandling (5)
53/19 PLAN 5103 - DETALJREGULERING FOR IDRETTSHALL VORMEDAL - 124/52
Saksdokumenter med vedlegg (22)
Protokoll
Behandling (2)
54/19 PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9
Saksdokumenter med vedlegg (34)
Protokoll
Behandling (2)
55/19 PLAN 673 - KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK
Saksdokumenter med vedlegg (33)
Protokoll
Behandling (5)
56/19 PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN
Saksdokumenter med vedlegg (45)
Protokoll
Behandling (5)
57/19 PLAN 675 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN
Saksdokumenter med vedlegg (38)
Protokoll
Behandling (5)
58/19 REFERATSAKER - KOMMUNESTYRET 13.05.2019
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
59/19 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 13.05.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll