Møte i Kommunestyret 25.03.2019 18:00

Mars 25 2019
Kommunestyresalen
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 102.25MB. Generert 18.03.2019 17:41 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
18/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET 11.02.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
19/19 BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING 3. TERTIAL 2018
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
20/19 MERKING AV RETUSJERT REKLAME
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
21/19 SALG AV AKSJER - HAUGALANDSMUSÈENE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
22/19 EKSTRAMIDLER - TURVEGER ALLMANNAMYR OG VEA
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
23/19 SELSKAPSAVTALE HAUGALAND VEKST IKS
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
24/19 LEIEAVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG STANGELANDSVÅGEN SMÅBÅTFORENING - VEDR. UTVIDELSE AV LEIEPERIODEN TIL 25 ÅR
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (1)
25/19 LINDØY FRILUFTSOMRÅDE
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
26/19 RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALE GARANTIER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
27/19 KOMMUNAL GARANTI OG KOMMUNAL INVESTERINGSTØTTE- NYTT KLUBBHUS, AKTIVITETSSAL, GARDEROBER OG LAGERBYGG
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
28/19 FRAMTIDIGE SAMFERDSELSPAKKER PÅ HAUGALANDET
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
Behandling (1)
29/19 FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (4)
30/19 VEDRØRENDE MILJØMESSIG KONSEKVENSUTREDNING OG AVKLARING OM NY REGULERINGSPLAN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
31/19 REFERATSAKER - KOMMUNESTYRET 25.03.2019
Saksdokumenter med vedlegg (17)
Protokoll
32/19 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 25.03.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll