Møte i Kommunestyret 11.02.2019 18:00

Februar 11 2019
Kommunestyresalen
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 105.92MB. Generert 11.02.2019 16:18 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET 17.12.2018
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/19 FRITAK POLITISKE VERV 2015 - 2019 - SIMON NÆSSE (AP)
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
3/19 ÅRSMELDING 2018 - KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
4/19 ÅRSMELDING 2018 - ELDRERÅDET
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
5/19 ÅRSMELDING 2018 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
6/19 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - KVALITET I BARNEHAGER
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
7/19 BORTFALL AV BOMPENGEFRITAK FOR NULLUTSLIPPSKJØRETØY - T-FORBINDELSEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
8/19 BORTFALL AV BOMPENGEFRITAK FOR NULLUTSLIPPSKJØRETØY - HAUGALANDSPAKKEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
9/19 KOMMUNAL GARANTI - PÅBYGG AV KLUBBHUS I SKUDENESHAVN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
10/19 KOMMUNALE VIGSLER - SUPPLERING AV DELEGASJON
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
11/19 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
12/19 MEDBESTEMMELSE MELLOM ARBEIDSGIVER OG TILLITSVALGTE
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
13/19 RIVING AV SOLHEIMSBARAKKA I SKUDENESHAVN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
14/19 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2018-2021
Saksdokumenter med vedlegg (29)
Protokoll
Behandling (5)
15/19 PLAN 5099 - DETALJREGULERING FOR NORHEIM - AVKJØRSEL LANDE - 148/59
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
Behandling (2)
16/19 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 11.02.2019
Saksdokumenter med vedlegg (19)
Protokoll
17/19 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 11.02.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll