Møte i Hovedutvalg administrasjon 11.12.2019 18:00

Desember 11 2019
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 19.82MB. Generert 04.12.2019 14:28 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
25/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FOR MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 13.11.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
26/19 PROSJEKT FOR ARBEIDSNÆRVÆR - ERFARINGER OG VEIEN VIDERE
Saksdokumenter med vedlegg (8)
27/19 SYKEFRAVÆR T.O.M. NOVEMBER 2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
28/19 REFERATLISTE - ADMINISTRASJONSUTVALGET 11.12.19
Saksdokumenter med vedlegg (4)
29/19 EVENTUELT - HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON 11.12.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)