Møte i Hovedutvalg administrasjon 13.11.2019 18:00

November 13 2019
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 3.44MB. Generert 21.11.2019 16:12 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
19/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 12.06.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
20/19 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE - REVIDERING
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
21/19 PROSEDYRE FOR FOREBYGGING AV SEKSUELL TRAKASSERING ELLER UØNSKET SEKSUELL TILNÆRMING I ARBEIDSSAMMENHENG
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (1)
22/19 SYKEFRAVÆR T.O.M. OKTOBER 2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
23/19 MØTEPLAN FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET 2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
24/19 EVENTUELT - HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON 13.11.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll