Møte i Hovedutvalg administrasjon 12.06.2019 18:00

Juni 12 2019
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 6.92MB. Generert 05.06.2019 16:25 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
11/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 20.03.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
12/19 HELTIDSKULTUR OG ARBEIDSGIVERPOLITIKK
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
13/19 PROSEDYRE FOR FOREBYGGING AV SEKSUELL TRAKASSERING ELLER UØNSKET SEKSUELL TILNÆRMING
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
14/19 ORGANISASJONSENDRING STAB
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
15/19 SYKEFRAVÆR T.O.M APRIL 2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
16/19 ANSETTELSESREGLEMENT - FORSLAG OM ENDRINGER
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
17/19 REFERATLISTE - ADMINISTRASJONSUTVALGET 12.06.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
18/19 EVENTUELT - ADMINISTRASJONSUTVALGET 12.06.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll