Møte i Hovedutvalg administrasjon 20.03.2019 18:00

Mars 20 2019
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 9.13MB. Generert 18.03.2019 17:42 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
5/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ADMINISTRASJONSUTVALGET 23.01.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
6/19 OMORGANISERING AV ARBEIDET MED INTRODUKSJONSORDNINGENE FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
7/19 FRAVÆRSTALL FOR 2018
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
8/19 REVIDERING AV REGLEMENT OG PROSEDYRER SOM GJELDER VARSEL OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
9/19 REVIDERING AV REISEPOLICY
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
10/19 EVENTUELT - ADMINISTRASJONSUTVALGET 20.03.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll