Møte i Hovedutvalg administrasjon 23.01.2019 18:00

Januar 23 2019
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 2.30MB. Generert 25.01.2019 11:03 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ADMINISTRASJONSUTVALGET 05.12.2018
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/19 MEDBESTEMMELSE MELLOM ARBEIDSGIVER OG TILLITSVALGTE
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
3/19 TILTAK FOR Å SIKRE REKRUTTERING AV LÆRERE I FRAMTIDEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
4/19 EVENTUELT - ADMINISTRASJONSUTVALGET 23.01.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll