Møte i Administrasjonsutvalget 23.01.2019 18:00

Januar 23 2019
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 2MB. Generert 18.01.2019 09:14 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ADMINISTRASJONSUTVALGET 05.12.2018
Saksdokumenter med vedlegg (2)
2/19 MEDBESTEMMELSE MELLOM ARBEIDSGIVER OG TILLITSVALGTE
Saksdokumenter med vedlegg (3)
3/19 TILTAK FOR Å SIKRE REKRUTTERING AV LÆRERE I FRAMTIDEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
4/19 EVENTUELT - ADMINISTRASJONSUTVALGET 23.01.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)

Ekstra saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll