Møte i Hovedutvalg helse og omsorg 06.11.2019 18:00

November 6 2019
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 2.22MB. Generert 28.10.2019 15:03 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
40/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 28.08.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
41/19 OMSORGSHOTELL - EVALUERING
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
42/19 LEVE HELE LIVET, ORIENTERING OM STATUS OG FORSLAG TIL MEDVIRKNING
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (2)
43/19 BUDSJETTOPPFØLGING 2019 - 2. TERTIAL - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
44/19 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 06.11.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll