Møte i Hovedutvalg helse og omsorg 30.10.2019 18:00

Oktober 30 2019
Rådhuset, formannskapssalen. Orientering for nyvalgt utvalg
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 210.37kB. Generert 23.10.2019 09:56 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
39/19 ORIENTERINGSMØTE FOR NYVALGT HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 2019 - 2023
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll