Møte i Hovedutvalg helse og omsorg 28.08.2019 18:00

August 28 2019
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 41.95MB. Generert 21.08.2019 09:05 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
34/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 04.06.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
35/19 RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE - STATUS, UTVIKLING OG MÅLOPPNÅELSE
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
36/19 BUDSJETTOPPFØLGING PR. 31.07.19 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
37/19 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 28.08.2019
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
38/19 EVENTUELT - HOVEDUVALG HELSE OG OMSORG 28.08.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll