Møte i Hovedutvalg helse og omsorg 04.06.2019 18:00

Juni 4 2019
Rådhuset, formannskapssalen. NB! Ukedag
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 82.91MB. Generert 27.05.2019 15:01 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
25/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.04.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
26/19 FRIVILLIGHETSARBEID I KARMØY KOMMUNE 2019
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
27/19 KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
28/19 BARNETRYGD FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
29/19 TANNHELSE FOR PRIORITERTE GRUPPER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (3)
30/19 PLAN FOR MILJØRETTET HELSEVERN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
31/19 PLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
32/19 BUDSJETTOPPFØLGING 2019 - 1. TERTIAL - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
33/19 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 04.06.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll