Møte i Hovedutvalg helse og omsorg 10.04.2019 18:00

April 10 2019
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 21.72MB. Generert 15.04.2019 11:31 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
17/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 06.03.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
18/19 RETNINGSLINJER VEDRØRENDE PRIVATE MØBLER OG BRUK AV FELLESAREAL I SYKEHJEM
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
19/19 MIDDAG TIL HJEMMEBOENDE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (5)
20/19 BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
21/19 AVTALE SOM UTLØPER - TRANSPORT AV ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (3)
22/19 BUDSJETTOPPFØLGING PR. 28.02.2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
23/19 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.04.2019
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
24/19 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.04.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll