Møte i Hovedutvalg helse og omsorg 06.03.2019 18:00

Mars 6 2019
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 31.01MB. Generert 04.03.2019 14:51 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
6/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 23.01.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
7/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ARBEIDSMØTE I HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 13.02.2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
8/19 VURDERING AV ULIKE LØSNINGER FOR VARM MAT TIL HJEMMEBOENDE ELDRE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
9/19 ARBEID MED OPPFØLGING AV STORTINGSMELDING 15 (2017-2018) - LEVE HELE LIVET
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
10/19 FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
11/19 HELSESTASJON FOR UNGDOM - TILBUD TIL GUTTER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
12/19 BUDSJETTOPPFØLGING 2018 - PR. 31.12.2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
13/19 KARMSUNDET BÅT, MAT OG VIN AS - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ARRANGEMENT MED FOREDRAG OM MAT OG VIN
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
14/19 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 06.03.2019
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
15/19 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 06.03.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
16/19 TILBAKEMELDING - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - KOSTNADSEFFEKTIVITET INNENFOR PLEIE OG OMSORG Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll