Møte i Hovedutvalg helse og omsorg 23.01.2019 18:00

Januar 23 2019
Rådhuset, KOMMUNESTYRESALEN
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 1.88MB. Generert 18.01.2019 08:38 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 21.11.2018
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/19 BUDSJETT 2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
3/19 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
4/19 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 23.01.2019
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll