Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.08.2018 18:00

August 28 2018
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 0.00. Generert 02.11.2018 19:54 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
37/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 29.05.2018
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
38/18 STATUS HELSESTASJON FOR UNGDOM
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (4)
39/18 NY VURDERING AV FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
Behandling (4)
40/18 PLAN FOR HABILIERING/REHABILITERING 2018-2025
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
41/18 INNSPILL TIL BUDSJETT 2019 - ELDRERÅDET / RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
42/18 BUDSJETTOPPFØLGING 2018 - PR. 31.07.2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
43/18 REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 28.08.2018
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
44/18 EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 28.08.2018
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll