Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.11.2018 18:00

November 20 2018
Rådhuset, Formannskapssalen
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 0.00. Generert 02.11.2018 19:46 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
52/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 23.10.2018
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
53/18 OMBYGGING SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (6)
54/18 BUDSJETTOPPFØLGING 2018 - PR. 31.10.2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
55/18 MØTEPLAN 2019 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
56/18 REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 20.11.2018
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
57/18 EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJOSEVNE 20.11.2018
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll