Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.10.2018 18:00

Oktober 23 2018
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 0.00. Generert 02.11.2018 19:55 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
45/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 28.08.2018
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
46/18 PLAN FOR LEGETJENESTEN 2018-2024
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
47/18 OPPFØRING AV PRIVATE OMSORGSBOLIGER I SKUDENESHAVN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (5)
48/18 HØRING - ENDRING AV FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
Behandling (1)
49/18 BUDSJETTOPPFØLGING 2018 - 2. TERTIAL - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
50/18 REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 23.10.2018
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
51/18 EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 23.10.2018
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll