Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 29.05.2018 18:00

Mai 29 2018
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 0.00. Generert 02.11.2018 19:58 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
25/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 17.04.2018
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
26/18 STRATEGI FOR VELFERDSTEKNOLOGI 2018-2022
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
27/18 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2018-2023
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
28/18 OMBYGGING SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHEIM
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
29/18 OMSORGSHOTELL / TRYGGHETSPLASSER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
30/18 KOMMUNAL PLAN FOR PSYKISK HELSE OG RUSARBEID
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
Behandling (1)
31/18 VURDERING AV FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
32/18 STYRKING AV HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
33/18 ÅPNINGSTID - NAV KARMØY
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
34/18 BUDSJETTOPPFØLGING 2018 - PR. 30.04.18 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
35/18 REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 29.05.2018
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
36/18 EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 29.05.2018
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll