Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 17.04.2018 18:00

April 17 2018
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 0.00. Generert 02.11.2018 20:01 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
17/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 27.02.2018
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
18/18 SØKNAD OM FLYTTING AV FYSIOTERAPIHJEMMEL I KARMØY
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
19/18 EVALUERING AV TJENESTETILBUDET TIL RUSMIDDELAVHENGIGE - FORDELING AV OPPTRAPPINGSMIDLER TIL STYRKET INNSATS
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
Behandling (1)
20/18 DAGAKTIVITETSTILBUD TIL HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
21/18 TJENESTETILBUD MYRDALSVEGEN 2
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
22/18 KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
23/18 REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 17.04.2018
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
24/18 EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 17.04.2018
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll