Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.02.2018 18:00

Februar 27 2018
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 0.00. Generert 02.11.2018 19:44 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
9/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 30.01.2018
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
10/18 ÅRSMELDING 2017 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
11/18 BALANSEGRUPPENE "STERK OG STØDIG"
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
12/18 KVALITET I TJENESTENE TIL HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
13/18 OPPFØRING AV PRIVATE OMSORGSBOLIGER I SKUDENESHAVN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
14/18 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN - VOLD I NÆRE RELASJONER
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
15/18 REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 27.02.2018
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
16/18 EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 27.02.2018
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll