Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 30.01.2018 18:00

Januar 30 2018
Solstein, Vea NB! Møtested
18:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 0.00. Generert 02.11.2018 19:46 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 21.11.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/18 FLYTTING AV FYSIOTERAPIPRAKSIS
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
3/18 SAMARBEIDSAVTALE OM NAV MELLOM KARMØY, BOKN OG NAV ROGALAND
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
4/18 BUDSJETTOPPFØLGING 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
5/18 BUDSJETT 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
6/18 ENDRING I RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL 2018
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
7/18 REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 30.01.2018
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
8/18 EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 30.01.2018
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll