Møte i Formannskapet 11.12.2017 17:00

Desember 11 2017
Formannskapssalen - Ekstraordinært
17:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
153/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 27.11.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
154/17 BUDSJETTREGULERING - TILPASNING AV KONTORLOKALER - OPPVEKST- OG KULTURETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll