Møte i Formannskapet 23.10.2017 17:00

Oktober 23 2017
Formannskapssalen
17:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
113/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.10.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
114/17 KOMMUNALT TILSKUDD TIL NY BARNEHAGE I KVALAVÅG
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
115/17 Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll