Møte i Valgstyret 12.06.2017 16:00

Juni 12 2017
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN 14.11.2016.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/17 NYTT VALGOPPGJØR - PERIODEN 2015-2019
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
3/17 ORGANISERING AV STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 I KARMØY - STATUS PR 01.06.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
4/17 EVENTUELT - VALGSTYRET 12.06.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll