Møte i Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.11.2017 18:00

November 15 2017
Ny møtedato (06.12.17 utgår )Rådhuset, formannskapskontoret
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
46/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR DEN 18.10.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
47/17 KARMØY KOMMUNES KULTURPRIS 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
48/17 KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
49/17 UTREDNING SKOLEBRUKSPLAN SONE 2
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
50/17 ENDRING I RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FESTIVALER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
51/17 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN - BRUKERMEDVIRKNING (OPEN SPACE)
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (3)
52/17 MØTEPLAN 2018 - FOLKEVALGTE ORGANER I KARMØY - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (3)
53/17 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 15.11.2017
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
54/17 ØKONOMISK STATUSRAPPORT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 15.11.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
55/17 EVENTUELT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 15.11.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
56/17 FOREBYGGING AV SELVMORD I KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll