Møte i Hovedutvalg oppvekst og kultur 18.10.2017 18:00

Oktober 18 2017
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
35/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR DEN 30.08.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
36/17 TILSTANDSRAPPORT FOR KARMØYSKOLEN - SKOLEÅRET 2016/17
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
37/17 RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
38/17 NEDLEGGING AV AVDELING VISNES, AVALDSNES BARNEHAGE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
39/17 SØKNAD OM INTERKOMMUNAL STØTTE HAUGALAND HESTESPORT ARENA
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
40/17 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2018 - 2021
Saksdokumenter med vedlegg (37)
Protokoll
Behandling (1)
41/17 BARNEFATTIGDOM Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll
42/17 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 18.10.2017
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
43/17 ØKONOMISK STATUSRAPPORT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 18.10.2017
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
44/17 EVENTUELT - OPPVEKST OG KULTUR 18.10.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
45/17 KOMMUNALT TILSKUDD TIL NY BARNEHAGE I KVALAVÅG
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll