Møte i Hovedutvalg oppvekst og kultur 30.08.2017 18:00

August 30 2017
Nordvegen Historiesenter, Avaldsnes (Infomøte kl. 17)
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
28/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR DEN 07.06.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
29/17 ØKONOMISK STATUSRAPPORT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 30.08.2017
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
30/17 SAMARBEID HJEM-SKOLE I KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
31/17 ØKONOMI KNYTTET TIL KOMMUNALE I FORHOLD TIL PRIVATE HALLER/IDRETTSANLEGG
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
32/17 ORIENTERINGSSAKER FRA ETATSJEF - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 30.08.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
33/17 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 30.08.2017
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
34/17 EVENTUELT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 30.08.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll