Møte i Hovedutvalg oppvekst og kultur 07.06.2017 18:00

Juni 7 2017
Bygnes Vitenbarnehage
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
19/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR DEN 05.04.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
20/17 ORIENTERINGSSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 07.06.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
21/17 NY OVERORDNET TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE I KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
22/17 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
23/17 LIVSSYNSNØYTRALT SEREMONIROM
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
24/17 KLAGE PÅ TILDELTE TRENINGSTIDER 2017
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
25/17 ØKONOMISK STATUSRAPPORT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 07.06.2017
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
26/17 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 07.06.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
27/17 EVENTUELT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 07.06.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll