Møte i Hovedutvalg oppvekst og kultur 05.04.2017 18:00

April 5 2017
Karmøy folkebibliotek, Kopervik
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
7/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR DEN 25.01.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
8/17 DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
9/17 KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIVANLEGG 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
10/17 TILSKUDD TIL REPERASJON OG VEDLIKEHOLD 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
11/17 TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
12/17 TILSKUDD FESTIVALER 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
13/17 TILSKUDD TIL KULTURTILTAK FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
14/17 NYE RETNINGSLINJER KARMØY KULTURSKOLE
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
15/17 HALLKAPASITET I SONE 5
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
16/17 ØKONOMISK STATUSRAPPORT PER 05.04.2017 - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
17/17 REFERATSAKER HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR - 05.04.2017
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
18/17 EVENTUELT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 05.04.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll