Møte i Hovedutvalg oppvekst og kultur 25.01.2017 18:00

Januar 25 2017
Rådhuset, møterom 309 NB!!
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR DEN 07.12.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/17 BUDSJETT 2017 - OPPVEKST- OG KULTURETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
3/17 MANDAT FOR PLANARBEID - RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
4/17 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 25.01.2017
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
5/17 ØKONOMISK STATUSRAPPORT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 25.01.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
6/17 EVENTUELT - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 25.01.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll