Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 21.11.2017 18:00

November 21 2017
Rådhuset, Møterom 309. Fremmøte kl. 17.30
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
45/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 24.10.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
46/17 ORIENTERING OG ERFARINGENE HITTIL ETTER OMLEGGING AV HELSESTASJON FOR UNGDOM (HFU)
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
47/17 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN - BRUKERMEDVIRKNING (OPEN SPACE)
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
48/17 FOREBYGGING AV SELVMORD I KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
49/17 ETABLERING OG DRIFT AV DAGAKTIVITETSTILBUD TIL HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (7)
50/17 UTREDNING SKOLEBRUKSPLAN SONE 2
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
51/17 BUDSJETTOPPFØLGING PR. 31.10.17
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
52/17 MØTEPLAN 2018 - ELDRERÅDET OG RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
53/17 REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 21.11.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
54/17 EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 21.11.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll