Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 24.10.2017 18:30

Oktober 24 2017
Rådhuset, Møterom 309
18:30

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
37/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 06.06.2017 Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll
38/17 INNSPILL TIL BUDSJETT 2018 - ELDRERÅDET / RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll
Behandling (1)
39/17 MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
40/17 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2018 - 2021
Saksdokumenter med vedlegg (37)
Protokoll
Behandling (2)
41/17 BARNEFATTIGDOM Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll
Behandling (1)
42/17 REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 24.10.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
43/17 EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 24.10.2017 Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll
44/17 BUDSJETTOPPFØLGING PR. 30.09.17
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll