Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.06.2017 18:30

Juni 6 2017
Rådhuset, Møterom 309
18:30

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
21/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 03.04.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
22/17 FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
Behandling (1)
23/17 VEA SYKEHJEM 2 - PLANLEGGING AV DRIFTSOPPSTART
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
24/17 ETABLERING AV NY BARNEBOLIG
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
25/17 OVERFØRING AV VASKERIDRIFT TIL SOLSTEIN AS
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
26/17 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (1)
27/17 LIVSSYNSNØYTRALT SEREMONIROM
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (4)
28/17 REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 06.06.2017
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
29/17 EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDATT FUNKSJONSEVNE 06.06.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll